Certifikace HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Systém analýzy rizika a stanovení kritických bodů) je mezinárodně uznávanou metodou, která pomáhá společnostem v oblasti potravin a nápojů identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti potravin, přispívá k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti potravin a nabízí řešení v souladu s právními předpisy. Tento systém je zákonem vyžadován u všech potravinářských podniků.  

Certifikace HACCP je pro nás samozřejmostí, stejně jako pravidelné audity, které potvrzují oprávněnost užívání certifikátu.