Vitar - silou přírody

Projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců VITAR, s.r.o.

Rádi bychom informovali širokou veřejnost a své partnery, že v letech 2013 – 2014 realizovala naše společnost VITAR, s.r.o. vzdělávací projekt s názvem „Specifické vzdělávání zaměstnanců VITAR, s.r.o.“ z prostředků ESF, prostřednictvím výzvy 92 s názvem OP LZZ / GG Educa. Projekt jsme úspěšně ukončili.

Prostřednictvím tohoto projektu byli naši zaměstnanci proškoleni v řadě odborných kurzů a programů zaměřených na jejich profesní rozvoj i na celkový rozvoj naší společnosti. Z realizovaných kurzů je patrná spokojenost zaměstnanců, přínos v odbornosti a profesionalitě. Získaná pozitiva bohatě vykompenzovala starosti spojené s administrací projektu.

Tímto bychom rádi veřejně poděkovali za tuto příležitost a zdůraznili i dalším potenciálním žadatelům projektů jak je tato možnost efektivní a cenná.

Všem vřele doporučujeme.

Tým společnosti VITAR, s.r.o. 

ctfu-1.png

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.“