Vitar - silou přírody

VITAR se přidal mezi signatáře Charty kvality

Podpisem generálního ředitele Vladimíra Poláška jr. se VITAR na konci července připojil k signatářům Charty kvality ČR. Jejím cílem je zasadit se o to, aby české výrobky a služby vykazovaly co nejlepší poměr kvality a ceny, a byly tak schopny se prosadit na mezinárodním trhu. VITAR se jako signatář Charty kvality zavázal k jednání v souladu s jejími zásadami, mezi které patří například podpora přístupu ke kvalitě, výchova k etice a morálce na všech úrovních vzdělání, aktivní rozšiřování zkušeností a praxe z oblasti kvality a inovací či snaha o dosažení nového pokroku v této oblasti.

 

„Uvědomujeme si, že kvalita je klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu nejen na našem, ale i globálním trhu. Kvalita je jednou z našich klíčových priorit při výrobě, ale i v dalších oblastech činnosti VITARu. Chceme kvalitu nabízet jak našim zákazníkům, tak i zaměstnancům. Proto jsme se rozhodli přidat k signatářům Charty kvality České republiky, jejíž hlavní prioritou je konkurenceschopnost, která vychází právě z vysoké kvality výrobků a služeb,“ komentoval podpis charty Vladimír Polášek jr., generální ředitel společnosti VITAR.

 

Charta kvality VITARCharta kvality ČR je součástí aktivit Národní politiky kvality, jež zřizuje ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Rady kvality České republiky. Dokument navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání.

 

Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:

  • všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;
  • podporovat a šířit dobré jméno "české kvality" ve světě;
  • usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky.

 

Charta kvality ČR je ke stažení zde.