Vitar - silou přírody

Vitamin D a jeho přínosy

Jestliže jsme o vitaminu C hovořili jako o nejznámějším a nejužívanějším vitaminu, pak pro vitamin D platí, že patří k nejdiskutovanějším. Proč? Protože řada epidemiologických studií potvrdila nedostatek vitaminu D v populaci a další studie publikované na začátku tisíciletí poukázaly na nové důležité přínosy této látky pro lidský organizmus mimo těch notoricky známých.

Například o vitaminu D a imunitě se mluví méně než v případě vlivu na kosti a zuby, ostatně vitamin D je nazývaný též jako antirachitický vitamin, ale jak ukazují zmiňované studie a odborné články, právě toto spojení je velmi důležité...

Proč je vitamin D důležitý

Vitamin DNeoddiskutovatelným faktem a pozitivem vitaminu D je, že významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Tyto látky se tedy v těle lépe vstřebávají, přičemž fosfor i vápník jsou důležité pro stavbu kostí a zubů. Vitamin D je proto významný pro uchování kostí a zubů silných a nepoškozených a potřebný je především při jejich stavbě. Z toho vyplývá důležitost vitaminu D pro malé děti, kterým se doporučuje hned po narození jeho dostatečný příjem. Nedostatek vitaminu D se projeví změknutím kostí, jak zmiňuje i internetová encyklopedie Wikipedia - u dětí se jedná o křivici neboli rachitis, u dospělých o osteomalacii, která může vést k osteoporóze. Právě proto je vitamin D známý jako vitamin zdravých a silných kostí.

Tím však přínos vitaminu D zdaleka nekončí. Jak ukazují mnohé odborné studie, vitamin D je důležitý i pro náš imunitní systém, a to tím, že „vyzbrojí“ buňky k boji proti infekci, jak dokazuje studie zveřejněná v Nature Imunology. I proto Wikipedia zmiňuje další podstatný fakt – že dlouhodobý nedostatek vitaminu D je prokazatelně spojen s vyšší náchylností k tzv. akutním respiračním infekcím a chřipce.

A mnohé studie jdou ještě dále. Jedna z nich například uvádí, že když v rámci výzkumu bylo podáno novorozencům 2000 jednotek (tzv. IU – mezinárodní jednotky; 40 IU = 1 mikrogram) vitaminu D denně, výskyt cukrovky 1. typu u nich klesl o 88 procent. Kanadská studie zase objevila pozitivní efekt vitaminu D v prevenci tzv. Crohnovy choroby, další dokumenty pak poukazují i na efekt v souvislosti s rakovinou nebo kardiovaskulárními nemocemi. Sečteno, podtrženo – vitamin D je velmi diskutovaným a podle všeho zároveň velmi přínosným vitaminem, jehož příjem bychom neměli podceňovat.

Jak v našem těle vitamin D vzniká a kde ho hledat, se dozvíte v dalším díle vitaminové abecedy - Vitamin D: Kde ho hledat?